ค้นหาสิ่งที่ต้องการที่นี่:

กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย (ทั้งหมด 60 กลุ่ม)

หรือค้นหาจากตัวอักษร
ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่เจ้าของวัฒนธรรมใช้เรียกตนเอง หรือชื่อที่ต้องการให้คนอื่นเรียก โดยนำเสนอข้อมูลในมิติสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อการสื่อสาร สาธารณะและให้บุคคลทั่วไปเข้าใจเรื่องความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์

งานวิจัยชาติพันธุ์ (ทั้งหมด 1378 ชิ้น)

รวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และสาธารณชน ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านชาติพันธุ์ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

สถานการณ์/นโยบาย (ทั้งหมด 7 ชิ้น)

close
ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอกอีเมลที่ท่านสมัครสมาชิกไว้เพื่อรับรหัสผ่านใหม่
ระบบจัดส่งการสร้างรหัสผ่านใหม่ให้ท่านทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัว