"ดลั๊งชั่ว" แนวคิดในการจัดการความเจ็บป่วยกลุ่มชาติพันธุ์ "ม้ง"

ทรงวิทย์ เชื่อมสกุล
ผู้เข้าชม : 265
Subject ม้ง,สุขภาพ,การรักษาพยาบาล,พะเยา,เชียงราย
Author ทรงวิทย์ เชื่อมสกุล
Title "ดลั๊งชั่ว" แนวคิดในการจัดการความเจ็บป่วยกลุ่มชาติพันธุ์ "ม้ง"
Document Type บทความ
ภาวะเจ็บป่วยของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เกิดจากสาเหตุต่างๆ ทั้งผีทำหรือผีแกล้ง ขวัญหาย คุณไสยหรือมนต์ดำ อากาศเปลี่ยนแปลง อวัยวะภายในร่างกายทำงานผิดปกติ เชื้อโรค รวมทั้งความประมาทและเคราะห์ร้าย แนวทางรักษาจึงต้องใช้ทั้งหมอผี และหมอสมุนไพร
Original Language of Text ภาษาไทย
Spatial ตำบลแขวงตลิ่งชัน อำเภอเขตตลิ่งชัน จังหวัด ประเทศไทย
Year 2547
บทความนี้ศึกษาแนวคิดการจัดการความเจ็บป่วยกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่บ้านขุนห้วยไคร้ ซึ่งเชื่อว่าการเจ็บป่วยต่างๆ มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1) ผีทำหรือผีแกล้ง (ดล๊างอัว) 2) ขวัญหาย (ปลี่ป๊ง) 3) คุณไสยหรือมนต์ดำ (จอดลั๊ง) 4) อากาศเปลี่ยนแปลง (ฟั้จัว(ฮ)หลง) 5) ลมไหลย้อนกลับ (จัว(ต)จ๋อ) 6) กินผิด (น่อจือหุ) คือการกินอาหารบางอย่างไม่ถูกกับร่างกายในบางเวลา 7) เลือดไม่ดี (ฉังตือยวน) 8) เชื้อโรค (กั๊งม้อ) 9) ความประมาทและเคราะห์ร้าย และจะทำการรักษาตามสาเหตุของความเจ็บป่วยโดยหมอผีหรือหมอสมุนไพร - การทำพิธีไล่หรือขอขมา ต้องใช้สัตว์เพื่อแลกกับชีวิตของผู้ป่วย - ให้หมอผีทำพิธีเรียกขวัญกลับคืนสู่ร่างโดยเร็ว - ต้องให้เจ้าของผีที่ทำคุณไสยไปทำพิธีเอาผีออกให้ - เอาเลือดไม่ดีออก - ใช้สมุนไพร

close
ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอกอีเมลที่ท่านสมัครสมาชิกไว้เพื่อรับรหัสผ่านใหม่
ระบบจัดส่งการสร้างรหัสผ่านใหม่ให้ท่านทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัว