"ปินเตา" วิถีการดูแลสุขภาพ "คนเมือง" บ้านม่วงยาย

เสถียร ฉันทะ
ผู้เข้าชม : 340
Subject ยวน คนเมือง,ระบบเศรษฐกิจ,การจัดการป่า,การดูแลสุขภาพพื้นบ้าน,เชียงราย
Author เสถียร ฉันทะ
Title "ปินเตา" วิถีการดูแลสุขภาพ "คนเมือง" บ้านม่วงยาย
Document Type บทความ
เป็นการเรียนรู้เรื่องยาสมุนไพร ควบคู่กับการทำความเข้าใจ และตีความหมายอาการและการใช้พืชสมุนไพรรักษา ที่มีการเรียนรู้จากบรรพบุรุษที่เป็นหมอยา ครอบครัวของหมอยา และการเรียนรู้ของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยระหว่างรับการรักษา
Original Language of Text ภาษาไทย
Spatial ตำบลแขวงตลิ่งชัน อำเภอเขตตลิ่งชัน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
Year 2547
คนเมือง เป็นการเรียกกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม ที่อาศัยอยู่ในดินแดนล้านนาร่วมกัน แต่ไม่สามารถบ่งชี้ได้แน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อใด นักวิชาการบางท่านกล่าวว่าเป็นคำเรียกเพื่อตอบโต้การดฤูถูกทางชาติพันธุ์ทั้งจากพม่าและรัฐไทย

close
ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอกอีเมลที่ท่านสมัครสมาชิกไว้เพื่อรับรหัสผ่านใหม่
ระบบจัดส่งการสร้างรหัสผ่านใหม่ให้ท่านทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัว