'ดูทุหล่า' ในพิธีเรียกวีหล่าของชาวกะเหรี่ยงโป : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโป บ้านเกาะสะเดิ่ง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โกวิท แก้วสุวรรณ
ผู้เข้าชม : 177
Subject โพล่ง โผล่ง โพล่ว ซู (กะเหรี่ยง),พิธีกรรม,มานุษยวิทยาการดนตรี,กาญจนบุรี
Author โกวิท แก้วสุวรรณ
Title 'ดูทุหล่า' ในพิธีเรียกวีหล่าของชาวกะเหรี่ยงโป : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโป บ้านเกาะสะเดิ่ง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Document Type วิทยานิพนธ์
ดูทูหล่าในพิธีเรียกวีหล่า หรือเรียกขวัญ เป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญของชาวโพล่งที่มีการผูกข้อมือด้วยด้ายสีต่างๆ ตามเชื้อสายของต้นตระกูล วีหล่าเกิดขึ้นในพิธีการเปลี่ยนผ่านสถานภาพ การแต่งงาน งานบุญข้าวใหม่ การเจ็บป่วย และเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
Original Language of Text ภาษาไทย
Spatial ตำบลงอบ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
Year 2542
ศึกษาความเชื่อเรื่องวีหล่าและบทบาทของพิธีกรรมเรียกวีหล่าที่มีต่อวีถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโป ดูบทบาทของดูทุหล่าในพิธีกรรมเรียกวีหล่าในมุมมองทางมานุษยวิทยาการดนตรี

close
ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอกอีเมลที่ท่านสมัครสมาชิกไว้เพื่อรับรหัสผ่านใหม่
ระบบจัดส่งการสร้างรหัสผ่านใหม่ให้ท่านทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัว